Cho thuê xe tải

Vận tải Ecotrans cho thuê xe tải chở hàng với chi phí thấp

Giao hàng siêu thị

Nhanh, an toàn, tiết kiệm, kiểm đếm chính xác

Dịch vụ

Vận tải Ecotrans luôn mang đến cho khách hàng những giá trị đích thực

Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương – Hải Phòng – Hạ Long – Cẩm Phả

Xe xuất phát từ đầu Hà Nội lúc 05h00

Chỉ với 30.000đ cho kiện hàng dưới 10kg, nhận và phát tại văn phòng
Khách hàng cần nhận hoặc phát tận tận nhà cộng thêm phí chỉ từ 25.000đ

Đến Hưng Yên lúc 05:45

Chỉ với 30.000đ cho kiện hàng dưới 10kg, nhận và phát tại văn phòng
Khách hàng cần nhận hoặc phát tận tận nhà cộng thêm phí chỉ từ 25.000đ

Đến Hải Dương 06:30

Chỉ với 30.000đ cho kiện hàng dưới 10kg, nhận và phát tại văn phòng
Khách hàng cần nhận hoặc phát tận tận nhà cộng thêm phí chỉ từ 25.000đ

Đến Hải Phòng 07:30

Chỉ với 30.000đ cho kiện hàng dưới 10kg, nhận và phát tại văn phòng
Khách hàng cần nhận hoặc phát tận tận nhà cộng thêm phí chỉ từ 25.000đ

Đến Hạ Long 08:30

Chỉ với 30.000đ cho kiện hàng dưới 10kg, nhận và phát tại văn phòng
Khách hàng cần nhận hoặc phát tận tận nhà cộng thêm phí chỉ từ 25.000đ

Đến Cẩm Phả 09:30

Chỉ với 30.000đ cho kiện hàng dưới 10kg, nhận và phát tại văn phòng
Khách hàng cần nhận hoặc phát tận tận nhà cộng thêm phí chỉ từ 25.000đ

khách hàng tiêu biểu

Cảm ơn khách hàng đã và đang đồng hành cùng vận tải Ecotrans